JXTC Lifestyle Outpost - шаблон joomla Оригами

Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek:
A képzési program során elérendő cél, hogy a képzésben résztvevő munkavállalók alapos, széleskörű felhasználó szintű informatikai ismeretekre tegyenek szert, melyekkel meg tudnak felelni a cég tevékenysége során jelentkező számítástechnikai feladatoknak és a folyamatosan fejlődő információs társadalom elvárásainak.
A képzés moduljainak elsajátítása általános ismereteket is nyújt, emeli a résztvevő digitális kompetenciája szintjét, így tudása elegendő lesz ahhoz, hogy könnyen megoldja a munkavégzés során felmerülő konkrét feladatokat. Felkészít az újonnan jelentkező speciális műveletek elvégzésére, alapot nyújt azok megtanulásához, az új eszközök használatához és a szükséges betanuláshoz. Biztosítja az alapjait az elektronikus ügyintézés és ügyfél kapcsolatok kezelésének, az adatelemzési műveletek elvégzésének.

A résztvevők amellett, hogy elsajátítják a munkavégzéshez leginkább szükséges számítástechnikai programokat és ismereteket, a mindennapi életben is jól használható, gyakorlati ismeretek kerülnek átadásra, beleértve a számítógépes kommunikációhoz szükséges ismereteket is.

Előzetes tudásmérés folyamata: A képzések kiválasztásakor, szintjének meghatározásakor cégünk vezetőinek szakértelmére és a munkatársaikkal való folyamatos együttműködés során szerzett tapasztalataira hagyatkoztunk. A szakmai képzések esetén a bemeneti feltételek nem írnak elő előzetes tudásmérést. Az IKT tárgyú képzések alap szintről indulnak, így (az engedélyezett képzési program szerint) nincs szükség előzetes tudásmérésre, a képzésbe bevont munkavállalók sem kérték.
Ugyanez igaz a vezetői és kommunikációs képzésekre.

Az elégedettségmérést a törvényi előírások szerint a képzés végén elvégzi a képző intézmény. Ez a kérdőív tartalmazza a kötelezően előírt 10 kérdést, kiegészítve a pályázati felhívásban előírt kérdésekkel. Ezen túlmenően terveink szerint a képzések során rendszeres időközönként fogunk végezni elégedettségmérést egyrészről a képző által biztosított kérdőíves formában, másrészről a résztvevők véleményének szóban való megkérdezésével. Ezek tartalma a képzés minőségére, az oktató munkájára, felkészültségére, pontosságára, a biztosított tananyagra, a tematika relevanciájára, megfelelőségére irányulnak. Az eredmények alapján kialakult véleményeket, javaslatainkat megosztjuk a képző intézménnyel vagy közvetlenül az oktatóval. ez a visszacsatolás biztosítja a képzés eredményességének és hatékonyságának folyamatos javítását.
Az egyes képzéseket Időben eltolva bonyolítjuk le, akkora résztvevői létszámokkal, hogy ne okozzon problémát a cég folyamatos és akadálytalan működésében. (Ezért is van szükség több csoportban indítani az ugyanolyan tárgyú, például informatikai képzéseket.) (A Képzési tervben képzésenként részletezve bemutatjuk). A képzések helyszínei lehetőség szerint cégünk telephelyén lesznek, hogy a helyszínre való eljutás ne vegyen el időt a munkavégzés elől. Egyes képzések esetében (pl. a szakmai képzések) ez nem lehetséges, ebben az esetben az időbeni ütemezést igyekszünk optimálisan megválasztani.Az emberi és tárgyi feltételeket minden esetben a képző intézmény biztosítja.