JXTC Lifestyle Outpost - шаблон joomla Оригами

Hardt Oil Kft oktatási projektjében jelenleg 17 fő alkalmazott vesz részt az informatikai képzésben.

Támogatás mértéke: 100 %
A projekt befejezési dátuma: 2020. 05.11.

Cégünk tevékenysége folyamán vezetői és középvezetői szinten ismerté váltak az alkalmazottak szakmai ismeretei, képzettségük, a munkavégzés során nyújtott teljesítményük. A jövőbeni célok megvalósítása érdekében, a versenyképesség és a piaci szereplés javítása szempontjából igény mutatkozik munkatársaink szakmai és digitális kompetenciájának fejlesztésére. Cégünk versenyképessége érdekében tervezzük, hogy fejlett automatizáltságú intelligens termelésprogramozási és vagy, termelésirányítási és vagy döntéstámogató rendszereket vegyünk használatba. Az IPAR 4.0 megoldások releváns elemeinek bevezetéséhez szükséges e rendszerekkel kapcsolatos munkavállalói kompetenciák fejlesztése, szükséges, hogy munkatársaink bizonyos számítástechnikai ismeretekkel rendelkezzenek. Ezek megteremtéséhez, illetve bővítéséhez is nyújt megfelelő kompetenciákat a tervezett Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek elnevezésű képzés.
A képzési programok átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek:
A képzési program során elérendő cél, hogy a képzésben résztvevő munkavállalók alapos, széleskörű felhasználó szintű informatikai ismeretekre tegyenek szert, melyekkel meg tudnak felelni a cég tevékenysége során jelentkező számítástechnikai feladatoknak és a folyamatosan fejlődő információs társadalom elvárásainak.
A képzés moduljainak elsajátítása általános ismereteket is nyújt, emeli a résztvevő digitális kompetenciája szintjét, így tudása elegendő lesz ahhoz, hogy könnyen megoldja a munkavégzés során felmerülő konkrét feladatokat. Felkészít az újonnan jelentkező speciális műveletek elvégzésére, alapot nyújt azok megtanulásához, az új eszközök használatához és a szükséges betanuláshoz. Biztosítja az alapjait az elektronikus ügyintézés és ügyfél kapcsolatok kezelésének, az adatelemzési műveletek elvégzésének.

A résztvevők amellett, hogy elsajátítják a munkavégzéshez leginkább szükséges számítástechnikai programokat és ismereteket, a mindennapi életben is jól használható, gyakorlati ismeretek kerülnek átadásra, beleértve a számítógépes kommunikációhoz szükséges ismereteket is.

Előzetes tudásmérés folyamata: A képzések kiválasztásakor, szintjének meghatározásakor cégünk vezetőinek szakértelmére és a munkatársaikkal való folyamatos együttműködés során szerzett tapasztalataira hagyatkoztunk. A szakmai képzések esetén a bemeneti feltételek nem írnak elő előzetes tudásmérést. Az IKT tárgyú képzések alap szintről indulnak, így (az engedélyezett képzési program szerint) nincs szükség előzetes tudásmérésre, a képzésbe bevont munkavállalók sem kérték.
Ugyanez igaz a vezetői és kommunikációs képzésekre.

Az elégedettségmérést a törvényi előírások szerint a képzés végén elvégzi a képző intézmény. Ez a kérdőív tartalmazza a kötelezően előírt 10 kérdést, kiegészítve a pályázati felhívásban előírt kérdésekkel. Ezen túlmenően terveink szerint a képzések során rendszeres időközönként fogunk végezni elégedettségmérést egyrészről a képző által biztosított kérdőíves formában, másrészről a résztvevők véleményének szóban való megkérdezésével. Ezek tartalma a képzés minőségére, az oktató munkájára, felkészültségére, pontosságára, a biztosított tananyagra, a tematika relevanciájára, megfelelőségére irányulnak. Az eredmények alapján kialakult véleményeket, javaslatainkat megosztjuk a képző intézménnyel vagy közvetlenül az oktatóval. ez a visszacsatolás biztosítja a képzés eredményességének és hatékonyságának folyamatos javítását.
Az egyes képzéseket Időben eltolva bonyolítjuk le, akkora résztvevői létszámokkal, hogy ne okozzon problémát a cég folyamatos és akadálytalan működésében. (Ezért is van szükség több csoportban indítani az ugyanolyan tárgyú, például informatikai képzéseket.) (A Képzési tervben képzésenként részletezve bemutatjuk). A képzések helyszínei lehetőség szerint cégünk telephelyén lesznek, hogy a helyszínre való eljutás ne vegyen el időt a munkavégzés elől. Egyes képzések esetében (pl. a szakmai képzések) ez nem lehetséges, ebben az esetben az időbeni ütemezést igyekszünk optimálisan megválasztani.Az emberi és tárgyi feltételeket minden esetben a képző intézmény biztosítja.